fbpx

Hybridní model práce a jeho vliv na produktivitu

Hybridní model práce – možná jste tento termín za poslední tři roky někdy slyšeli nebo dokonce absolvovali na vlastní kůži. Nejčastěji se používá ve spojení „vyšší aktivita zaměstnanců“, „vyšší produktivita“ nebo naše oblíbené „nový normál“. Je to právě ten styl práce, který vám vyhovuje nebo naopak vůbec? Pojďme si to shrnout.

O hybridu se zmiňuje i každoroční průzkum State of Agile. Respondenti v něm už několik let poukazují na stále větší rozptýlenost pracovní síly a časté zadávání práce externím dodavatelům. Někdy i po celém světě. Poslední 15. průzkum tak zaznamenal velký posun směrem ke vzdálené práci a jasný náznak toho, že online spolupráce není dočasná záležitost.

Hybrid a čísla

Pouze 3 % organizací uvedlo, že se plánují vrátit do kanceláře na plný úvazek. 25 % respondentů uvedlo, že ve světě po COVID zůstanou fungovat jen vzdáleně a 56 % lidí upřednostňuje hybridní přístup, kdy se do kanceláře vracejí pravidelně, ale ne denně. Tato kombinace vzdálené i společné práce v kanceláři znamená velkou výzvu pro organizace, které chtějí pokračovat v budování svého úspěchu.

State of Agile není jediný zdroj, který zmiňuje tento trend. Při reflexi toho, jak COVID-19 změnil globální pracovní sílu, průzkum společnosti Gartner zjistil, že „v reakci na pandemii organizace urychlují zavádění nových procesů, postupů a technologií na podporu změn v poskytování produktů a služeb“. Společnost Gartner také zjistila, že organizace se budou muset přizpůsobit, aby uspěly, a uvedla: „Radikálně distribuované softwarové inženýrství v důsledku pandemie COVID-19 odhalilo mezery v procesech a dovednostech, které ovlivňují schopnost organizací úspěšně dodávat aplikace. V čele ‚nového normálu‘ budou stát organizace, které budou schopny rychle identifikovat a řešit kritické dovednosti potřebné pro řízení svého podnikání.¹“

Co to vlastně je hybridní model práce?

Hybridní spolupráce je, když zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům flexibilitu, aby mohli rozdělit svůj čas mezi práci na dálku (remote) a práci z kanceláře. Pro většinu lidí znamená remote práci z domova, ale může to také znamenat práci v coworkingu nebo místní kavárně.

Hybridní práce však není jen o tom, odkud pracujete. Některé společnosti také zavedly:

 • pracovat čtyři dny v týdnu
 • umožnit zaměstnancům pracovat v zahraničí
 • možnost neomezené dovolené
 • práci na zkrácený úvazek dle osobních možností

V nejlepším případě se hybridní práce kombinuje s agilním fungování, kdy je tým schopný dosáhnout vysoké výkonosti a efektivity při zachování flexibility a bez ohledu na to, kde, kdo a kdy pracuje.

Pokusy o takové fungování ale bohužel často končí chaosem a frustrací všech zúčastněných. Základem je totiž řád, disciplína a týmové dohody, které všichni v týmu akceptují a dodržují. Dát lidem homeoffice, notebook a poslat je domů nefunguje. Bez pravidel fungování se vám hybrid rozpadne jako domeček z karet.

Jaké jsou dopady na produktivitu zaměstnanců?

Dopad na produktivitu zaměstnanců je často diskutované téma. Nejčastější představa šéfů je, že jejich zaměstnanci se doma ulévají. Zaměstnanci se zase doma cítí často přetěžováni. Kde je pravda? Někde mezi. Různé průzkumy ukazují, že člověk doma napracuje v průměru víc hodin než v kanceláři. Remote má tak jako všechno své výhody i nevýhody.

Existuje mnoho způsobů, jak může být hybridní práce pro jednotlivé pracovníky přínosná:

 • Zaměstnanci se například mohou cítit bezpečněji před zdravotními riziky při kontaktu tváří v tvář a pandemie byla toho dokonalým příkladem.
 • Dalším pozitivem je podpora lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Jsou méně náchylní ke stresu či syndromu vyhoření a netráví podstatnou část dne dojížděním do kanceláře a osobní schůzky.
 • Zaměstnanci cítí větší důvěru ze strany zaměstnavatele a o to více chtějí dokázat, že budou doma stejně (ne-li více) produktivní jako v kanceláři.
 • Sami si rozdělí práci na celý den podle své energie a osobního času. Díky tomu mají větší výsledky a proaktivní přístup vůči zaměstnavateli.

Může ale mít i negativní dopady:

 • Jednou z nevýhod hybridního pracovního modelu je, že někteří pracovníci dávají přednost rychlejší a efektivnější komunikaci se svými kolegy na společném pracovišti. Často odmítají jiný způsob spolupráce, než na který byli zvyklí a vytvářejí zlou krev.
 • S tím také souvisí obava, že zaměstnanci „viděni“ v kanceláři budou považováni za osoby poskytující větší výkon. Vzdálení zaměstnanci se mohou cítit opomenuti kvůli příležitostem, protože jsou méně viditelní než ti, kteří se vracejí do kanceláře.
 • Další nevýhodou je zvýšená závislost na technologií. Mimo kancelář mají často pocit, že musí být stále k dispozici nebo že jim něco uniká. Každou chvilku aktualizují komunikační kanály a kontrolují telefon. Sami si tím zvyšují závislost, ale v horším případě stoupá stres a obavy z neúspěchu.
 • No, a nakonec je samozřejmostí, že hybridní model práce není vhodný pro všechny obory. Těžko bude zdravotní sestřička odebírat krev v domácích podmínkách nebo galvanizér v kavárně upravovat povrchy automobilových součástek.

Jak by měli majitelé firem a šéfové týmů přistupovat k hybridní práci?

Pokud jste se rozhodli, že chcete svým zaměstnancům umožnit práci z domova i z kanceláře, může být obtížné zjistit, kde začít.

Zde jsou čtyři kroky, které vám mohou pomoci vytvořit úspěšné hybridní pracovní prostředí:

 1. Naslouchejte svým zaměstnancům – má smysl jednat podle toho, co si vaši zaměstnanci přejí, proto se ujistěte, že nasloucháte jejich potřebám a problémům. Pamatujte, že každý je jiný a to, co vyhovuje jednomu nemusí vyhovovat druhému.
 2. Vytvořte si plán – musíte se ujistit, že vaše podniková struktura podporuje práci v kanceláři i na dálku, takže se budete muset zamyslet nad zásadami v oblasti lidských zdrojů a také nad používanými technologiemi a procesy.
 3. Vytvořte atraktivní kancelář – pokud vaše kancelář není místem, kam lidé rádi chodí, je nepravděpodobné, že by přilákala zaměstnance na pravidelnou práci. Je důležité zajistit, aby zaměstnanci, když už přijdou, mohli navázat smysluplné kontakty prostřednictvím týmových aktivit a schůzek.
 4. Vyvíjejte se podle toho, jak se mění potřeby lidí – ačkoli se zdá, že hybridní model práce zůstane, budete muset svůj přístup neustále aktualizovat. Uspokojování potřeb zaměstnanců je klíčem k vysoké produktivitě a udržení nejlepších lidí.

Závěrem

Ať už jste fanoušci hybridního modelu práce nebo ne jedno je jasné. Hybridní model již není alternativním stylem práce. Je tady a zůstane. Ale jako každý pracovní model má své výhody a nevýhody. Společnosti dnes musí uspokojovat potřeby svých zaměstnanců, jinak riskují ztrátu talentu ve svůj prospěch. Najděte kompromis a způsob fungování, který bude vyhovovat právě vašemu týmu. Nastavte pravidla a ty dodržujte / vyžadujte. Pokud vůbec nevíte, kde začít, tak jako ideální poměr se často uvádí 2 dny v práci a 3 dny doma. Ale berte ho opravdu s rezervou. Každý člověk je jiný, každý tým je jiný a jeden plošně prosazovaný přístup bohužel nemůže fungovat pro všechny.


Baví vás tento článek? Další články a návody k životu s technologiemi najdete tady: https://lukasbarda.cz/blog/