fbpx

Spolupráce a řízení

Pronikněte do agilního způsobu řízení a naučte se úspěšně a efektivně spolupracovat a komunikovat s vašimi kolegy.

90 % generálních ředitelů firem ze seznamu Fortune 500 v průzkumu uvedlo, že chtějí být agilní. Co to vlastně znamená? A v čem je agilní způsob řízení lepší než ten klasický. A je vůbec lepší?

Agilita je jiná než klasický projektový a liniový přístup. Spočívá ve způsobu myšlení – v tom, jak se díváme na změnu a jestli ji dokážeme využít ke svému prospěchu. Je o lidech, o zdravém rozumu a o přidané hodnotě aktivit, které děláme. Je také metodikách, o kterých už jste možná zaslechli – Kanban a Scrum. Ty mohou být velmi užitečné při řízení lidí a práce. Je ale potřeba je správně zavést a používat. Pokud to dokážete, posunete svou flexibilitu o úroveň výš. Přesto jsou případy, kdy je lepší zůstat u klasického vodopádu a agilitě se vyhnout.

V tomto školení si ukážeme, co agilita znamená, uvidíte příklady z praxe a pochopíte, jaké benefity lidem i organizacím přináší.

Kurz obsahuje i krátkou hru – zažijete si tak na vlastní kůži, jak to v agilním světě vypadá. Vytvoříte tým a budete společně dodávat hodnotu zákazníkovi – samozřejmě agilně – v přírůstcích a neustálým zlepšováním procesu.

Přínos pro účastníka

 • Pochopení principů, přínosů a nástrah agilního řízení
 • Pochopení rozdílů proti klasickému způsobu řízení týmů a práce
 • Doporučení agilních technik a přístupů, které jsou užitečné i v neagilním světě
 • Návod, jak zavést a používat metodiky Kanban a Scrum
 • Vše vysvětlené a ukázané na příkladech z praxe
 • Kurz obsahuje týmovou hru, účastníci si tedy vše vyzkouší a v praxi

Svět managementu se mění. Máme za sebou pár let doma při pandemii nyní často týmy fungují hybridně. Leadership je jedním z častých buzz words dnešní doby a v Generali se zmiňuje agilita a její principy a hodnoty. Možná vás zajímá, co agilita může znamenat v praxi pro vás a vaše týmy.

Podle nedávné studie mezi nejčastější potíže fungování týmů patří neefektivní komunikace manažerů se svými podřízenými, přetěžování lidí a mizející týmová spolupráce a kultura. Také si často nevíme rady s motivováním zaměstnanců na dálku a objevuje se syndrom vzdáleného vyhoření. Komunikace s firmou se často smrskla na online schůzky, tlak na výkon a metriky. Online způsob práce klade nové nároky na vedoucí pracovníky. Důvěra, podpora spolupráce a empatie hrají prim a často rozhodují o zdravé atmosféře, pohodě a výkonnosti týmu.

Jak se novým okolnostem přizpůsobit pomáhá agilní přístup – agilní leadership.

Doplňuje obecné principy leadershipu o prvky, hodnoty a principy agilního řízení. Souvisí s bezpečnou a transparentní firemní kulturou a definuje přístup ke změně. Změnu nebereme jako ohrožení ale jako součást života, se kterou se musí počítat a je třeba se rychle a flexibilně adaptovat. Agilní leadership také vyžaduje důvěru v lidi, silné vedení ve smyslu držení správného směru a jasné definice cílů. Správné aplikování agilního leadershipu pak v praxi přináší omezení plýtvání, vyšší efektivitu týmu, jeho vyšší flexibilitu, autonomii a samořiditelnost.

Jak být dobrým agilním manažerem, jak udržet svůj tým a sám nevyhořet? Nezbývá nic jiného než na sobě neustále pracovat, udržovat svou vlastní rovnováhu a tu šířit kolem sebe. Na školení získáte také tipy a triky z praxe i od ostatních účastníků. Váš tým nemusí být oficiálně prohlášen za agilní, abyste si z agilního fungování mohli něco vzít nebo vyzkoušet a vylepšili současné fungování. Chcete-li být lepším leaderem, nebudete litovat.

Přínos pro účastníka:

 • Pochopíte o čem je agilita je a v čem je agilní vedení jiné
 • Pochopení přínosu agilního leadershipu
 • Poznáte, jaká je v agilním světě role managera
 • Naučíte se aplikovat agilní hodnoty a principy do praxe
 • Získáte konkrétní tipy, triky a ukázky z praxe, které můžete vyzkoušet nebo podle nich můžete začít fungovat
 • Získáte inspiraci a motivaci být lepším leaderem