fbpx

Nestresujte se s věcmi mimo vaší sféru vlivu

Sféra vlivu a sféra zájmu jsou v psychologii dva důležité pojmy, které nám pomáhají pochopit rozsah kontroly a vlivu na různé aspekty našich životů. Zavedení této poučky do svého života můžete snížit svůj stres a zvýšit pocit kontroly nad svým životem.

Sféra vlivu

Sféra vlivu označuje oblasti a situace, které má člověk pod kontrolou nebo v nichž může dělat rozhodnutí, která přímo ovlivňují výsledek a má na ně vliv. Může jít o vztahy, kariéru, vzdělání, fyzické a duševní zdraví nebo finance. Zaměřením se na oblasti, které spadají do sféry vlivu, můžeme převzít kontrolu nad svým životem a provést pozitivní změny. V psychologii je sféra vlivu často považována za důležitý faktor celkové pohody a štěstí člověka. Věnování pozornosti sféře našeho vlivu a aktivní práce na zlepšení našich vztahů, zdraví nebo osobního života může zvýšit pocity kontroly a štěstí.

Sféra zájmu

Na druhou stranu se sféra zájmu týká oblastí, které člověk nemůže přímo ovlivnit, ale přesto ho nějakým způsobem ovlivňují. Může se jednat o přírodní katastrofy, globální problémy, změny klimatu, politiku a otázky sociální spravedlnosti. Ale třeba také jaká je firemní kultura nebo jaké jsou vztahy v práci. Takové věci člověka znepokojují nebo mu na nich záleží, i když nad nimi nemá přímou kontrolu. V psychologii může mít sféra zájmu významný dopad na duševní zdraví a pohodu člověka. Zejména pokud se cítí zahlcen problémy, na kterých mu záleží.

Rozlišujte co můžete a co nemůžete ovlivnit

Je důležité tyto dvě sféry rozlišovat. Pomáhá to pochopit, na co bychom měli zaměřit svůj čas, energii a zdroje. A také si uvědomit, kde leží naše myšlenky a pozornost. Zaměřením se na sféru svého vlivu mohu maximalizovat svou schopnost ovlivnit změnu a zlepšit svůj život. Tím, že si uvědomuji svou sféru zájmu, mohu snížit stres a úzkost, protože se nesnažím ovládat neovlivnitelné. Přílišné soustředění na sféru starostí mimo naší kontrolu může vést k pocitům úzkosti, bezpomoci, nespokojenosti a stresu.

Jak využít konceptu sféry vlivu a sféry zájmu v praxi

  • Zaměřte se na sféru svého vlivu: Určete oblasti svého života, které máte pod kontrolou, a podnikněte kroky k jejich zlepšení. Může jít například o praktickou péči o sebe, zlepšení vztahů nebo stanovení dosažitelných cílů.
  • Omezte přísun zpráv, které se týkají vaší sféry vlivu: Přestože je důležité být informován, nadměrné vystavení negativním zprávám a událostem může zvýšit pocit stresu a úzkosti. Zvažte, zda byste neměli omezit množství zpráv. Snažte se zaměřit na pozitivní zprávy a zprávy zaměřené na řešení.
  • Podnikejte kroky v oblasti, která vás zajímá: Místo pocitu zahlcení hledejte způsoby, jak pozitivně ovlivnit věci, na kterých vám záleží. To může zahrnovat dobrovolnictví nebo podporu vašich oblíbených organizací.
  • Cvičte se v uvědomění: Techniky všímavosti, jako je meditace a hluboké dýchání, vám pomohou zůstat v přítomnosti a snížit stres tím, že vám umožní soustředit se na přítomný okamžik místo toho, abyste se zabývali minulostí nebo budoucností.
  • Vyhledejte podporu: Rozhovor s přáteli, rodinou nebo odborníkem na duševní zdraví vám může pomoci zpracovat vaše myšlenky a pocity a snížit pocity stresu a úzkosti.

Konkrétní příklady z praxe

Příklad 1 – Váš autobus jezdí každý den pozdě. Klasická sféra zájmu. Ta situace vás přímo ovlivňuje – přicházíte do práce pozdě a máte z toho problémy. S tím toho moc neuděláte, že? Můžete se hádat s řidičem nebo si stěžovat na dopravním podniku, ale asi se toho moc nezmění. Co s tím? Ovlivněte co ovlivnit můžete – choďte na jiný nebo dřívější spoj.

Příklad 2 – Jezdíte do práce autem a ráno máte prázdnou nádrž. Musíte tedy natankovat a to vás zdrží. Také přijdete do práce pozdě a také z toho máte problém. Tady jde ale o sféru vlivu. To, jestli máte nebo nemáte natankováno je plně pod vaší kontrolou.

Takto bych mohl pokračovat. Všichni máme v životě spoustu situací, ve kterých máme nebo nemáme kontrolu. V práci to často bývají třeba třenice s kolegy. Možná to znáte, někdo se chová jako … (dosaďte si cokoliv). To na vás má samozřejmě dopad. Můžete toho člověka nějak „školit“, zkoušet změnit nebo naznačovat, ale ke změně nejspíše nedojde. Jediné co můžete v takové situaci ovlivnit je vaše reakce na jeho nebo její chování. Vaše reakce je ve vaší sféře vlivu. Jak se (k vám) kdo chová je sféra zájmu. Ano, můžete začít u sebe, jít příkladem a ukazovat směr. To je ale téma na jiný článek.

Chcete další příklady? Rozčiluje vás nekompetentní kolega z jiného oddělení? Ano? Tak to je sféra zájmu. Kolegové si stěžují na vašeho podřízeného? Sféra vlivu.

Jaký by mohl být příklad z osobního života? Nechová se váš partner, partnerka, manžel, manželka nebo dítě podle vašich představ? Ano, tak to je přesně sféra zájmu.

Závěr

Sféra vlivu a sféra zájmu jsou jedněmi ze základních nástrojů pro osobní růst a rozvoj. Pomáhájí porozumět vlastním myšlenkám, emocím a činům. Tím, že si tyto sféry uvědomíme a zaměříme se na svou sféru vlivu můžeme převzít kontrolu nad svým životem, zlepšit svou pohodu a pozitivně ovlivnit jak svůj vlastní život, tak svět kolem nás.