fbpx

Spolupráce a řízení

Pronikněte do klasického i agilního způsobu řízení a naučte se úspěšně a efektivně spolupracovat a komunikovat s vašimi kolegy.

90 % generálních ředitelů firem ze seznamu Fortune 500 v průzkumu uvedlo, že chtějí být agilní. Co to vlastně znamená? A v čem je agilní způsob řízení lepší než ten klasický. A je vůbec lepší?

Agilita je jiná než klasický projektový a liniový přístup. Spočívá ve způsobu myšlení – v tom, jak se díváme na změnu a jestli ji dokážeme využít ke svému prospěchu. Je o lidech, o zdravém rozumu a o přidané hodnotě aktivit, které děláme. Je také metodikách, o kterých už jste možná zaslechli – Kanban a Scrum. Ty mohou být velmi užitečné při řízení lidí a práce. Je ale potřeba je správně zavést a používat. Pokud to dokážete, posunete svou flexibilitu o úroveň výš. Přesto jsou případy, kdy je lepší zůstat u klasického vodopádu a agilitě se vyhnout.

V tomto školení si ukážeme, co agilita znamená, uvidíte příklady z praxe a pochopíte, jaké benefity lidem i organizacím přináší.

Kurz obsahuje i krátkou hru – zažijete si tak na vlastní kůži, jak to v agilním světě vypadá. Vytvoříte tým a budete společně dodávat hodnotu zákazníkovi – samozřejmě agilně – v přírůstcích a neustálým zlepšováním procesu.

Přínos pro účastníka

 • Pochopení principů, přínosů a nástrah agilního řízení
 • Pochopení rozdílů proti klasickému způsobu řízení týmů a práce
 • Doporučení agilních technik a přístupů, které jsou užitečné i v neagilním světě
 • Návod, jak zavést a používat metodiky Kanban a Scrum
 • Vše vysvětlené a ukázané na příkladech z praxe
 • Kurz obsahuje týmovou hru, účastníci si tedy vše vyzkouší a v praxi

Svět managementu se mění. Máme za sebou pár let doma při pandemii nyní často týmy fungují hybridně. Leadership je jedním z častých buzz words dnešní doby a v Generali se zmiňuje agilita a její principy a hodnoty. Možná vás zajímá, co agilita může znamenat v praxi pro vás a vaše týmy.

Podle nedávné studie mezi nejčastější potíže fungování týmů patří neefektivní komunikace manažerů se svými podřízenými, přetěžování lidí a mizející týmová spolupráce a kultura. Také si často nevíme rady s motivováním zaměstnanců na dálku a objevuje se syndrom vzdáleného vyhoření. Komunikace s firmou se často smrskla na online schůzky, tlak na výkon a metriky. Online způsob práce klade nové nároky na vedoucí pracovníky. Důvěra, podpora spolupráce a empatie hrají prim a často rozhodují o zdravé atmosféře, pohodě a výkonnosti týmu.

Jak se novým okolnostem přizpůsobit pomáhá agilní přístup – agilní leadership.

Doplňuje obecné principy leadershipu o prvky, hodnoty a principy agilního řízení. Souvisí s bezpečnou a transparentní firemní kulturou a definuje přístup ke změně. Změnu nebereme jako ohrožení ale jako součást života, se kterou se musí počítat a je třeba se rychle a flexibilně adaptovat. Agilní leadership také vyžaduje důvěru v lidi, silné vedení ve smyslu držení správného směru a jasné definice cílů. Správné aplikování agilního leadershipu pak v praxi přináší omezení plýtvání, vyšší efektivitu týmu, jeho vyšší flexibilitu, autonomii a samořiditelnost.

Jak být dobrým agilním manažerem, jak udržet svůj tým a sám nevyhořet? Nezbývá nic jiného než na sobě neustále pracovat, udržovat svou vlastní rovnováhu a tu šířit kolem sebe. Na školení získáte také tipy a triky z praxe i od ostatních účastníků. Váš tým nemusí být oficiálně prohlášen za agilní, abyste si z agilního fungování mohli něco vzít nebo vyzkoušet a vylepšili současné fungování. Chcete-li být lepším leaderem, nebudete litovat.

Přínos pro účastníka:

 • Pochopíte o čem je agilita je a v čem je agilní vedení jiné
 • Pochopení přínosu agilního leadershipu
 • Poznáte, jaká je v agilním světě role managera
 • Naučíte se aplikovat agilní hodnoty a principy do praxe
 • Získáte konkrétní tipy, triky a ukázky z praxe, které můžete vyzkoušet nebo podle nich můžete začít fungovat
 • Získáte inspiraci a motivaci být lepším leaderem

Už žádná nedorozumění v online nebo offline komunikaci. Dorozumívání pomocí zpráv a e-mailů má neblahý dopad na naše komunikační dovednosti, reálných interakcí ubývá a psané rozhovory často končí ve slepé uličce. V kurzu vám vysvětlím, jak technologie ovlivňují schopnost komunikace, kde vznikají problémy a jak jim předcházet. Na dálku se domluvíte stejně dobře jako tváří v tvář.

Přínos pro účastníka:

 • Naučíte se efektivně a úspěšně komunikovat s ostatními
 • Odhalíte nejčastější problémy v komunikaci
 • Pochopíte rozdílné pohledy, postoje a motivace
 • Získáte tipy, jak člověka zaujmout a jak předat informaci
 • Ovládnete efektivní komunikaci s ostatními odděleními v práci
 • Získáte tipy a triky, jak svou komunikaci posunout na vyšší úroveň

Opusťme na okamžik společně svět nul a jedniček a nakoukněme do okolního světa. Proč? Protože komunikace mezi IT oddělením a okolím ve firmě je vždy výzvou. Lidé z IT bývají spíše introvertní a preferují elektronickou komunikaci. Lidé z byznysu, HR a podobných odvětví jsou naopak extrovertní, mají rádi osobní setkání a všechno potřebují hned. Najdeme společnou řeč s „neajťáky“ ve firmě a předejdeme tak zbytečným konfliktům. Rozumím specifikům IT světa a vím, kde vznikají třecí plochy. Pomůžu vám odhalit nejčastější problémy v komunikaci a porozumět profesionálům z jiných oborů. Se vzájemným pochopením bude komunikace úspěšná a efektivní. Zkrátka se domluvíte.

Přínos pro účastníka:

 • Pochopení principů úspěšné a efektivní komunikace nejen v práci.
 • Odhalení nejčastějších problémů v komunikaci.
 • Pochopení rozdílných pohledů, postojů a motivací.
 • Poznání klíčových principů a slovníček ze světa byznysu.
 • Ovládnutí efektivní komunikaci s HR, byznysem atd.

Z nedávného průzkumu vychází, že stand-up a retrospektiva jsou dvě nejčastější agilní techniky, které týmy zavádějí. Konkrétně stand-up 87 % a retrospektivu 83 % týmů. Často tak jde o první zkušenost s agilním řízením. Bohužel občas zavedení trošku vázne a stanou se z nich další schůzky v kalendáři, které lidem nedávají smysl a kradou jim čas. Ze stand-up se stane týmový status na hodinu, z retrospektivy pak schůzka, kde si lidé postěžují ale nic dalšího z ní nevypadne.

Přitom jde o dva mocné nástroje. Rozdíl mezi špatnou a dobrou schůzkou je především v jejím řízení – facilitaci. Pokud schůzka nemá hlavu ani patu, pak jde o ztrátu času pro všechny. To ale neplatí jen v agilním světě ale pro všechny schůzky. stand-up a retrospektiva mají jasně daná pravidla a výstupy. Dají se dělat dobře i špatně. Důslednost, konzistence a uvědomění toho, co má schůzka přinést, rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu.

Přijďte si pro tipy a triky, nejen jak rozmluvit introverty, včas zastavit ukecaného kolegu bez toho, abyste ho shodili před ostatními nebo pro tipy na nástroje a další praktické tipy.

Přínos pro účastníka

 • Pohled na to, jak retrospektiva a stand-up přispívají k efektivnímu řízení týmu a zlepšování jeho výkonu
 • Souvislost s ostatními agilními schůzkami
 • Co to je a není stand-up, jak ho vést a co má přinést
 • Co to je a není retrospektiva, jak ji vést a co má přinést
 • Kde týmy nejčastěji selhávají a co s tím
 • Nejčastější praktické potíže v praxi a jejich řešení

Inovace, adaptace a neustálé vylepšování jsou klíčovými vlastnostmi organizací v dnešním světě. Jsou nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost a růst. Pamatujete si firmu Nokia nebo Kodak? Ty mohou být příkladem toho, jak to může vypadat, když zaspíte.

Inovace obecně umožňují vytvořit si konkurenční výhodu. Neustálé inovace umožňují vývoj nových a lepších produktů, služeb a procesů, což organizaci odlišuje od konkurence a umožňuje jí získat větší podíl na trhu. Jsou také klíčové pro přizpůsobení se změnám na trhu, technologickým pokrokům a měnícím se preferencím zákazníků. Organizace, které jsou schopné inovovat, jsou pružnější a lépe se přizpůsobí novým trendům a výzvám.

V každé organizaci samozřejmě inovace znamená trošku něco jiného. Definice se liší i oddělení od oddělení. Pokud nevymýšlíte nové produkty, pak se nemusíte tolik zaměřovat třeba na koncept persony, UX návrh nebo využití Minimal Viable Product. Pro vás bude zajímavější a užitečnější inovovat například ve způsobu spolupráce. To může v praxi znamenat třeba zavedení transparentní tabule úkolů a pravidelné krátké a efektivní odečty stavu.

Přijďte načerpat inspiraci, jak se dají ověřovat nápady a dělat s minimálními náklady. Jak to dělají třeba velké firmy jako Spotify nebo McDonalds.

Inovační přístupy si projdeme a aplikujeme na celém životním cyklu vytvoření produktu – od požadavku až po finální výrobek. Není u toho potřeba se vázat na jeho formu, může jít o fyzický výrobek nebo službu. Pro interního nebo externí zákazníka. Inovační principy se dají aplikovat kdekoliv.

Přínos pro účastníka

 • Agilní principy a jejich výhody v kontextu realizace požadavků a nápadů
 • Jak efektivně připravit správný návrh a zadání – UX, Persona atd.
 • Způsoby ověřování nápadů – Prototypování a prototypování
 • Jak produkt dodat? Klasicky, agilně nebo kombinací
 • Minimal Viable Product přístup jako základ akcelerace
 • Jak využit AI nástrojů jako inovace č. 1 při dodávání produktu
 • Využití online nástrojů pro efektivní spolupráci

Sestavím pro vás kurz na míru a naučím vás používat technologie, které potřebujete v práci či osobním životě. V praxi vám ukážu, jak dané nástroje fungují, a naučím vás, jak z nich dostat maximum. Získáte tipy a triky z praxe, které vám usnadní práci.

Seznamte se třeba s komunikačními platformami, nástroji online spolupráce a naučte se využívat jejich základní i pokročilé funkce. Provedu vás plánováním a pořádáním schůzek i interaktivními nástroji. Předám vám také vyzkoušené tipy a triky pro ještě efektivnější a příjemnější jednání. Nutnost práce na dálku pro vás nebude  představovat žádné omezení.

Případně si vyberte téma z oblasti digitální rovnováhy a zdravého vztahu s technologiemi. Můžeme se bavit například o netiketě (pravidla slušného chování v online), co je to a jak rozpoznat fake news a deepfake nebo jak bojovat proti přetížení informacemi (information overload).

Příklady témat školení na míru:

 • Komunikační dovednosti
 • Komunikační dovednosti pro ajťáky
 • Cross-firemní spolupráce – Jak spolupracovat mezi týmy
 • Efektivní komunikace online i offline
 • Netiketa – Základy slušného chování online
 • Efektivní využívání MS Teams