Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/279776/virtual/www/domains/lukasbarda.cz/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/279776/virtual/www/domains/lukasbarda.cz/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/279776/virtual/www/domains/lukasbarda.cz/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/279776/virtual/www/domains/lukasbarda.cz/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/279776/virtual/www/domains/lukasbarda.cz/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

IT slovníček ke kurzu Základy IT světa pro neajťáky

ÚVODNÍ SLOVO

Prosím berte následující termíny a jejich významy jako orientační přehled. IT svět je komplexní, v každé firmě trošku jiný, proto i významy se v praxi často tým od týmu a firma od firmy liší. Tento slovníček je doplněk externího školení, nemá ambice nahradit oficiální návody ve vaší firmě. Cílem je usnadnit základní orientaci v IT prostředí a mít se kam vrátit po školení.

IT OBECNĚ A TECHNOLOGIE

SAML = Single Sign On – autorizace uživatele jedním centrálním systémem. Uživatel se pak může hlásit do více systémů bez neustálého zadávání hesla (např. přihlášení do PC znamená přihlášení i do Googlu, SAPu a ostatních vnitřních systémů).

Databáze – místo, kde jsou uložená data.

Query – dotaz do databáze s parametry, které potřebuji, např. Ukaž mi všechny klienty z Prahy, kterí si v listopadu vzali úvěr

Server – síťový počítač (počítač, ke kterému se připojuji po internetu)

Virtuální server – Jako server, “běží jako aplikace“ na nějakém reálném počítači, reálně neexistuje

Systém typu tenký klient = přístup k datům a funkcím na serveru skrze prohlížeč (např. Gmail)

Systém typu tlustý klient – aplikace pracuje na mém počítači. To co dělám se musí synchronizovat (nahrávat a stahovat na server), v dnešní době se již téměř nepoužívá

Citrix – přístup ke vzdálenému počítači přes aplikaci, kterou mám nainstalovanou u sebe. Bezpečnostní důvody

GUI – UI – UX – Grafic User Interface / User eXperience – poskytuje uživateli možnost interaktivního ovládání počítače. Za pomocí vstupních zařízení, jako jsou myš, klávesnice, ovládá uživatel grafické prvky na monitoru a tím přenáší své myšlenky a pokyny k akci PC. Je to vlastně jakákoliv aplikace, kde jen klikáme. Člověk tak může ovládat zařízení bez znalosti příkazových nebo programovacích kódů.

VPN = Virtual Private Network – Zabezpečený vzdálený přístup do IT prostředí firmy

F/E = Frontend – systémy a funkce, které vidí uživatel (např. internetové bankovnictví nebo systém, který používají pracovníci na pobočkách)

B/E = Backend – systémy a funkce, které nevidí uživatel, různé výpočty a přesuny dat mezi systémy (např. middleware nebo systém, spravující klientské účty)

OS = Operační systém – základní program v každém zařízení, které slouží k běhu zařízení – že svítí obrazovka, funguje ovládání, komunikuje s okolím (např. Windows, Linux, iOS, Android)

Aplikace – něco, co si uživatel instaluje na zařízení sám (Např. Microsoft Office, Chrome, Whatsapp)

Blockchain – speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu. Nejčastější aplikací technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu), jež uchovává transakce provedené uživateli. Kombinace s kryptografií umožňuje zajistit anonymitu operací a zabránit neoprávněným transakcím. Pro podniky je blockchain příslibem transparentnosti transakcí – schopnost vytvářet bezpečné komunikační sítě v reálném čase s partnery po celém světě, které podporují vše od dodavatelských řetězců po platební sítě, transakce s nemovitostmi a sdílení zdravotních dat. Bez nebezpečí toho, že by systém kontrolovala jedna autorita.

MOŽNOSTI ULOŽENÍ DAT

 • Můj disk v počítači
 • Cloud (One Drive a Azure od Microsoft, iCloud od Apple, Google disk od Google)
 • Server

PODNIKOVÉ SYSTÉMY

CRM – Client Relationship Management systém na správu klientských detailů

DMS – Document Management System na správu dokumentace

LMS – Learning Management System na správu vzdělávání

ERP – SAP – Enterprise Resolution Planning na klíčové firemní procesy, např. docházka, účetnictví, atd.

KOMUNIKACE MEZI SYSTÉMY

 • Interface = rozhraní – místo, kde spolu komunikuje dva a více systémů (vchodové dveře vašeho bytu)
 • Integrace – stav, kdy je propojených více systému dohromady, jejich komunikační propojení
 • Služba = tykadla – Forma jak komunikuje systém se svým okolím, definice toho co umí a neumí (Např. internetové bankovnictví – umí ukázat transakční historii, zadat nový příkaz, ale neumí změnit číslo účtu)
 • Middleware (MW) = OSB – software umožňující komunikaci pro aplikace. Někdy se označuje jako potrubí, protože propojuje dvě aplikace, aby se data mohla snadno přenášet prostřednictvím „trubky“. Jeden middleware se používá pro všechny aplikace v bance.
 • Online komunikace – okamžitá komunikace mezi systémy, např blokace karty v bankovnictví se musí okamžitě zaznamenat v jiném systému
 • Offline komunikace = batch = dávka – naplánovaný přenos dat, např jednou denně / jednou za hodinu / za týden. Např. přenos dat pro měsíční reporting
 • Inbound – směr komunikace k systému (Např. stahuje se mi soubor do počítače)
 • Vs. Outbound – směr komunikace od systému (Např. odesílám email)

DRUHY PROSTŘEDÍ (NEMOHU VYVÍJET NOVÉ FUNKCE POD RUKAMA KLIENTŮ)

 • development = vývojové – tam, kde by se měly vyvíjet nové funkcionality, často ale bývá spojené s testovacím prostředím v jedno
 • testovací = QA = preprodukční = int – tam, kde se nové funkcionality systému testují, než se dají klientovi
 • živé = produkční – reálné prostředí, které vidí uživatel (Když teď otevřete jakýkoliv systém, který denně používáte, to je živé prostředí

VÝVOJ SOFTWARE

 • vodopádový = klasický = sekvenční přístup – robustní, hodí se tam, kde se nemění zadání a plán je jasný (Např. změna Windows 7 na Windows 10, přesun dat z jednoho počítače na druhý)
 • agilní přístup – dává flexibilitu, hodí se tam, kde se mění zadání a přesný výsledek dopředu neznám (Např. nový produkt pro klienty)
 • Release = nasazení – dodání funkcionalit do produkčního prostředí (do toho, které slouží klientovi)
 • Release = nasazení aplikace / změny do provozu – většinou přes víkend, přesun kódu z testovacího prostředí do produkčního (od teď ji vidí klient), základní testy a rozhodnutí zda se přesun povedl nebo je potřeba změnu vrátit (Go/noGo rozhodnutí)
 • Workaround – dočasné rychlé řešení nějakého problému, které se často stává řešením permanentním (Např. Přilepení upadlého světla na autě páskou, než s ním pojedu do servisu. Do servisu už ale nikdy nedojedu, protože to přeci funguje)
 • Fix = Záplata – Oprava nějaké chyby (kusu kódu) v aplikaci
 • Patch – Chyb se většinou opravuje víc, proto se dodává celý balíček záplat
 • Vystavení služby – služba je připravena k použití nebo otestování
 • Provolání služby – Test služby, zda funguje

TESTOVÁNÍ

 • mock / smoke test – sada úvodních základních testů nové funkcionality, mají potvrdit, že je naprogramovaná a funkční, než začnou opravdové složitější testy
 • regresní test – testy celého systému, mají odhalit případné chyby, které nemají co do činění s novou funkcionalitou (že nová věc nerozbila něco stávajícího, co do teď fungovalo)
 • Integrační testy – testy všech systémů, které jsou zasažené novou změnou. Cílem je ověřit, že veškerá data proudí mezi systémy tak, jak mají
 • Dummy – Testovací data, která vypadají jako pravá, ale pravá nejsou, např. vymyšlený klient

KDYŽ AJŤÁK MLUVÍ

 • ACK – Potvrzení, že jsem vás slyšel, vycházející z komunikace dvou zařízení po internetu
 • Doručíme = Vystavíme – dokončíme naší část práce

DRUHY SOFTWARE = APLIKACÍ = PROGRAMŮ

 • Komerční software – Programy, jejichž kód si firma chrání a spravuje sama. Firma je prodává jako svůj produkt (Např. Microsoft Office nebo Microsoft Windows)
 • OPEN SOURCE – Programy, o jejichž kód se firma dělí s IT komunitou, protože věří ve spolupráci a ovevřenost (Např. Linux nebo Lible Office)
 • FREEMIUM – Aplikace “zdarma“ – platíme tím, že sbírá naše data a často nejsou dostupné všechny funkce. Zároveň vnucuje reklamu a nabízí její odstranění, když si koupíme plnou (Premium) verzi
 • FREEWARE – Aplikace, která je zdarma k užití
 • SHAREWARE = TRIAL VERZE – Zkušební verze, např. na 30 dní, se všemi funkcemi, má nalákat si plnou verzi po uplynutí zkušební doby koupit